Travels in Turkey (Türkiye'de Gezilerimiz)
1965 - September (Eylül) 2, 1992, Page 1 of 2

(Üsteki yazıyı tıklayıp bu Arşivden çıkabilirsiniz -- Click on the heading above to Exit to Home Page)
(Click on the Photo you wish to Enlarge - - Büyütmek istediğiniz resmi tıklayın)

Page as of
June 14, 2000
80 Photos
tu1968-2.jpg To Archive
Index
Arşiv İndeksine
1

1968-1975
2

1975-1979
3
End of Page
& Links
To Page 2
1980-1992
2. Sayfaya
Page 1: Summer of 1965: Father's 1st Trip to Turkey, after 8 Years in USA
(1965 Yazı: Amerika'dan 8 Sene Sonra Babamızın Turkiye'ye İlk Ziyareti)
With sister Ayşe =>
tu1965-1.jpg
tu1965-2.jpg Dr.Hüseyin, Halime
tu1965-5.jpg
With Ülker hanım
tu1965-6.jpg
With Fevziye,Banu
tu1965-7.jpg
tu1965c1.jpg
Our Annual Trips to Turkey began in the Summer of 1968, continued to 1992
(Amerikadan Turkiye Ziyaretlerimiz 1968 Yazı Başladı, 1992'ye kadar.)
tu1968-0.jpg Annual trips to...
tu1968-3.jpg
Arhavi on Black Sea,
tu1968-4.jpg
parents' roots
tu1968-5.jpg
Necla & Ibrahim Bey
tu1968s0.jpg
With Zwart, Bercuhi
on Kınalı Isl.

tu1968.jpg
Gigi,İsmail,Gülden
tu1968s1.jpg
With Uncle Bahri
tu1968s3.jpg
With Aysel & Saffet
1968b.jpg
1968: Saffet & Gigi
1968c.jpg
With Necmiye, Saffet
1968a.jpg
Old Turkish Homes
2tu1965-1.jpg
Gülden & Ayhan's
tu1968s6.jpg
Wedding, 1968
With Neriman
tu1969.jpg
& Dr. Sadi, 1969
In Samsun, =>
1969.jpg
1969
with Uncle Bahri
tu1969-1.jpg
& Family,1969
With Uncle Bahri
tu1969-0.jpg
& Family,1969
With Uncle Bahri
1969_0.jpg
& Family,1969
With Saffet, Nizami
1969_1.jpg
1969
Saffet & Gigi
1969_2.jpg
1969
With Uncle Bahri
1969_3.jpg
& Family,1969
With Uncle Bahri
1969_4.jpg
& Family,1969
Anne with Saffet
1969_5.jpg
& Aunt Ayshe,1969
Aunts Naciye
1969_6.jpg
& Ayshe,1969
tu1969-2.jpg Ibrahim & Nai'la
tu1969-4.jpg
Visiting fr.Amman
Anne & Gigi
tu1969-5.jpg
Gülden,İsmail,1969
tu1970-7.jpg tu1970-a.jpg Münir's son Fevzi
tu1970-b.jpg
Circumcised,1970
tu1970-k.jpg tu1970-l.jpg Uncle Bahri, Baba
tu1971-0.jpg
With Aysel,Family
tu1971-1.jpg
With Nazire
1972.jpg
tu1972-0.jpg
1973,
My 1st Trip
to Turkey =>
(With Wife Gayle)
After 15 Years
Pincus & Necla
73-07d.jpg
tu1974-0.jpg tu1974-a.jpg tu1974s.jpg 1975 Note from
tu1975-0.jpg
PM Bülent Ecevit
With Arhavi Family
tu1980-b.jpg
tu1975-2.jpg tu1975-4.jpg 1976.jpg < Uncles >
tu1977-0.jpg
< 1975 & 1977 >
tu1977-1.jpg
tu1977-2.jpg tu1977-4.jpg <-- Debra in Arhavi
tu1978-0.jpg
tu1978-1.jpg
< Belinda,Istanbul >
tu1979-d.jpg
< 1978
1978,
Last Photos
of Uncle Bahri
=>
tu1978-3.jpg tu1978-s.jpg Haydarpaşa
tu1978-2.jpg
Train Station
tu1979-1.jpg tz1979-1.jpg
Summer 1979
Parents,
On their Way
to Arhavi
=>
tu1979-3.jpg < Passing thru Bolu
tu1979-4.jpg
tu1979-5.jpg In Arhavi
tu1979-6.jpg
tu1979-7.jpg Anne & Baba, 1979
tu1979-9.jpg
Güler, Bilgin, Feriha
tu1979-a.jpg tu1979-b.jpg tu1979-c.jpg tu1980-3.jpg tu1980-a.jpg tu1980-4.jpg
^ Top of Page  Visiting Hürriyet
tu1980-5.jpg
of Samsun Days
Nahide Çarmıklı >
tu1980-7.jpg
tu1980-8.jpg tu1980-9.jpg Turkey, Page 2
1980-1992 =>